HomeМале вредности

Jавнa набавкa добара – бетон, редни број ЈНМВ-Д-11/2019

Предмет јавне набавке је набавка добара – бетон
Назив – јавнa набавкa добара – бетон, редни број ЈНМВ-Д-11/2019
Назив и ознака из општег речника набавки: 44114100

Преузмите позив

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/02/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-beton.pdf

Преузмите конкурсну документацију

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/02/3-Konkursna-dokumentacija-beton-.pdf

Одлука о додели уговора

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/02/7-Odluka-o-dodeli-ugovora-beton.pdf

Обавештење о закљученом уговору

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/02/10-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-beton.pdf