HomeОтворени поступак

Јавнa набавкa добра – гориво и мазиво, редни број ЈНВВ-Д-5/2019

Предмет јавне набавке је набавка добра – гориво и мазиво

Назив – јавнa набавкa добра – гориво и мазиво, редни број ЈНВВ-Д-5/2019
Назив и ознака из општег речника набавки: 09100000

Преузмите позив за подношење понуда

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/01/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-gorivo-i-mazivo.pdf

Преузмите конкурсну документацију

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/01/3-Konkursna-dokumentacija-gorivo-i-mazivo.pdf

Питања и одговори

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/01/5-2-Pitanje-i-odgovor-gorivo-i-mazivo.pdf

Измена конкурсне документације

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/01/5-3-Izmena-konkursne-dokumentacije-gorivo-i-mazivo.pdf

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/01/6-Obavestenje-o-produzenju-roka-za-podnosenje-ponuda.pdf

Одлука  о додели уговора

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/01/9-Odluka-o-dodeli-ugovora-gorivo-i-mazivo.pdf

Обавештење о закљученом уговору 

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/01/11-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-gorivo-i-mazivo.pdf