HomeМале вредности

Јавнa набавкa добара – хумовит, прихрана и хемијски препарати, супстрати за биљке, резнице, травњаке и семе траве, редни број ЈНМВ-Д-6/2019

Назив – јавнa набавкa добара – хумовит, прихрана и хемијски препарати, супстрати за биљке,
резнице, травњаке и семе траве, редни број ЈНМВ-Д-6/2019
Назив и ознака из општег речника набавки: 24440000.

Преузмите позив за подношење понуда

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/01/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-humovit-prihrana-i-hemijski-preparati-supstrati-za-biljke-reznice-travnjake-i-seme-trave.pdf

Преузмите конкурсну документацију

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/01/3-Konkursna-dokumentacija-humovit-prihrana-hemijski-preparati-supstrati-za-biljke-reznice-travnjake-i-seme-trave.pdf

Oдлука о додели уговора

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/01/8-Odluka-o-dodeli-ugovora-humovit-prihrana-i-hemijski-preparati-supstrati-za-bilje-reznice-travnjake-i-seme-trave.pdf

Обавештење о закљученом уговору

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/01/9-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-humovit-prihrana-i-hemijski-preparati-suprstrati-za-biljke-reznice-travnjake-i-seme-trave.pdf