HomeЈавне набавкеОтворени поступак

Јавнa набавкa  – облагање природним и вештачким каменом и другим материјалима, редни број ЈНВВ-У-7/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка велике вредности

Предмет јавне набавка услуга – облагање природним и вештачким каменом и другим материјалима.

Назив – јавнa набавкa  – облагање природним и вештачким каменом и другим
материјалима, редни број ЈНВВ-У-7/2018 .

Назив и ознака из општег речника набавки: 45432210.