Категорија: Јавне набавке

1 2 3 14 10 / 140 ОБЈАВА

Јавнa набавкa услуга – облагање природним и вештачким каменом и другим материјалима, редни број ЈНВВ-У-19/2020.

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: јавна набавка велике вредности Врста предмета: услуга За радове: ...

Jавнa набавкa услуга – поправка камиона, путничких возила и комби возила, редни број ЈНМВ-У-18/2020

Врста предмета: услуга За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, Предмет јавне набавке је набавка услуга – поправк ...

Jавнa набавкa услуга – поправка грађевинских машина, редни број ЈНМВ-У-16/2020

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: услуга За радове: оп ...

Јавнa набавкa услуга –услуга за различите браварске радове, редни број ЈНМВ-У-17/2020

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: услуга За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника ...

Jавнa набавкa добара – арматура, редни број ЈНМВ-Д-14/2020

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: добра За радове: опи ...

Jавнa набавкa услуга – поправка транспортних средстава, редни број ЈНМВ-У-15/2020

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: услуга За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника ...

Јавнa набавкa добара – саксије, кесе и слично , редни број ЈНМВ-Д-10/2020

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: добра За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника ...

Јавнa набавкa добара – малч ,бусен, декоративни камен, редни број ЈНМВ-Д-11/2020

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: добра За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника ...

Јавнa набавкa услуга – услуга багера и камиона на ископу, довозу и одвозу земље, шута и осталог, редни број ЈНМВ-У-13/2020

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: услуга За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника ...

Јавнa набавкa добара – земља, редни број ЈНМВ-Д-12/2020

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: добра За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника ...
1 2 3 14 10 / 140 ОБЈАВА