Категорија: Јавне набавке

1 2 3 13 10 / 126 ОБЈАВА

Јавнa набавкa добра – гориво и мазиво,редни број – ЈНВВ-Д-3/2020

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: отворени поступак, јавна набавка велике вредности Врста предмета: ...

Jавнa набавкa добра – различити грађевински и занатски радови, редни број ЈНВВ-Р- 2/2020

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: отворени поступак, јавна набавка велике вредности Врста предмета: ...

Јавнa набавкa услуга – зимско одржавање путева – ЈНВВ- У-1/2020

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка велики вредности Врста предмета: услуга За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речни ...

Јавнa набавкa добара –  хумусна земља,прихрана и остало ЈНМВ-Д-5/2020

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: добра За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника ...

Јавнa набавкa услуга поправке и одржавање ситних пољопривредних машина- ЈНМВ-У-4/2020

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: услуге За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника ...

Јавнa набавкa услуга -зимско одржавање путева , редни број ЈНВВ -У-22/2019

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: јавна набавка велике  вредности Врста предмета: услуга За радове: ...

Jавнa набавкa добра – дробилица за крупније остатке, редни број ЈНМВ-Д-21/2019

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: добра За радове: опи ...

Јавнa набавкa добра – дендро материјал, редни број ЈНМВ-Д-20/2019

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: добра За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника ...

Јавнa набавкa добара – допунска опрема за машинe, редни број ЈНМВ-Д-19/2019

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: добра За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника ...

Jавнa набавкa добра – расадни материјал (летња расада), редни број ЈНМВ-Д-18/2019

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности Врста предмета: добра За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника ...
1 2 3 13 10 / 126 ОБЈАВА