Jавнa набавкa услуга – поправка камиона, путничких возила и комби возила, редни број ЈНМВ-У-18/2020

Врста предмета: услуга
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка услуга – поправка камиона, путничких возила и комби возила.
Назив – јавнa набавкa услуга – поправка камиона, путничких возила и комби возила, редни број
ЈНМВ-У-18/2020
Назив и ознака из општег речника набавки: 34110000

Преузмите позив за подношење понуда

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/03/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-popravka-kamiona-putničkih-vozila-i-kombi-vozila.pdf

Преузмите конкурсну документацију

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/03/3-Konkursna-dokumentacija-popravka-kamiona-putnickih-vozila-i-kombi-vozila.pdf

Измена конкурсне документације

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/03/5-Izmena-konkursne-dokumentacije-popravka-kamiona-putnickih-vozila-i-kombi-vozila.pdf

Oдлука о додели уговора

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/03/9-Odluka-o-dodeli-ugovora-poravka-kamiona-putnickih-vozila-i-kombi-vozila.pdf

Oбавештење о закљученом уговору

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/03/9-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-popravka-kamiona-putnickih-vozila-i-kombi-vozila.pdf

COMMENTS