HomeМале вредностиЈавне набавке

Јавнa набавкa услуга – осигурање, редни број ЈНМВ-У-22/2020

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: услуга
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка услуга – осигурање
Назив – јавнa набавкa услуга – осигурање, редни број ЈНМВ-У-22/2020
Назив и ознака из општег речника набавки: 66000000

Преузмите позив за подношење понуда

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/05/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-osiguranje.pdf

Преузмите конкурсну документацију

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/05/3-Konkursna-dokumentacija-osiguranje.pdf

Одлука о додели уговора

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/05/8-Odluka-o-dodeli-ugovora-osiguranje.pdf

Одлука о додели и обустави поступка

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/05/8-Odluka-o-dodeli-i-obustavi-postupka-osiguranje.pdf

Обавештење о закљученом уговору

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/05/8-Odluka-o-dodeli-i-obustavi-postupka-osiguranje.pdf