Обавештење о раду благајни

Обавештење о раду благајни

 

У сладу са Одлуком Владе Републике Србије , ЈКП ,,Градско зеленило“ Чачак обавештава грађане да су се стекли услови за поновни рад са странкама путем непосредног контакта и шалтера у Управи гробља.

Преузмите обавештење

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/05/ŠALTERI.pdf

COMMENTS