Jавнa набавкa услуга – поправка грађевинских машина, редни број ЈНМВ-У-16/2020

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: услуга
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка услуга – поправка грађевинских машина
Назив – јавнa набавкa услуга – поправка грађевинских машина, редни број ЈНМВ-У-16/2020
Назив и ознака из општег речника набавки: 5000000

Преузмите позив за подношење понуда

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/03/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-popravka-građevinsih-masina.pdf

Преузмите конкурсну документацију

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/03/3-Konkursna-dokumentacija-popravka-građevinskih-masina.pdf

Обавештење о продужењу року за подношење понуда

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/03/6-Obavestenje-o-produzenju-roka-za-podnosenje-ponuda-popravka-gradjevinskim-masinama.pdf

Oдлука о додели уговора

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/03/9-Odluka-o-dodeli-ugovora-popravka-građevinskih-masina.pdf

Обавештење о закљученом уговору

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/03/9-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-popravka-građevinskih-mašina.pdf

Новије објаве

COMMENTS