HomeМале вредности

Јавнa набавкa услуга – поправка транспортних средстава, редни број ЈНМВ-У-10/2019

Предмет јавне набавке је набавка услуга – поправка транспортних средстава Назив – јавнa набавкa услуга – поправка транспортних средстава, редни број ЈНМВ-У-10/2019 Назив и ознака из општег речника набавки: 16700000

Преузмите позив

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/02/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-popravka-transportnih-sredstava.pdf

Преузмите конкурсну документацију

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/02/3-Konkursna-dokumentacija-popravka-transportnih-sredstava.pdf

Oдлука о додели уговора

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/02/7-Odluka-o-dodeli-ugovora-popravka-transportnih-sredstava.pdf

Обавештење о закљученом уговору

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/02/9-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-popravka-transportnih-sredstava.pdf