Пројекат ,,Зелени појас Чачак“ – Атеница

Пројекат ,,Зелени појас Чачак“ – Атеница

Локације предвиђење пројектом

1. Локација ,,Атеница”, налази се на регионалном путу Чачак – Краљево, удаљена око 3 км од центра града. Ова локација се води као Градско Реонски парк”. На предметном простору планирана је композиција зеленила конципирана према величини слободног простора. Композиционим решењем планиране си групне композиције садница дрвећа и дрворедне композије садница. Постављењем дрворедних композиција стабала остварује се зелена баријера између објеката и постојећих ободних саобраћајница. Код избора врста водило се рачуна о усклађености са постојећим зеленилом, о правилној динамици развоја вегетације током времена, отпорности и понашању врста на климатске, земљишне и друге услове средине, декоративности врсте и димензије истих.Првог дана посађено је 66 аутохтоних садница кугластог јавора и 5 садница млеча (јавор).

Наставак садње планиран за понедељак 01.11.2021.године.

Погледај видео

COMMENTS