Пројекат ,, Зелени појас Чачка“ – МЗ Парк

Пројекат ,, Зелени појас Чачка“ – МЗ Парк

Локација ,,МЗ Парк” се налази на углу улице Светог Саве и Булевара Вука Караџића где су изграђени објекти – зграде, око којих је остао деградиран неуређен простор поред врло фреквентних саобраћајница, површине од 55 ар и 53 м2. Пошумљавање ове површине има за циља смањење деградираних површина, очување и унапређење природних предела у близини становања и смањење ефекта буке и аерозагађења у стамбеној зони. Засађено је укупно 38 аутохтоних врста четинара (15) и лишћара (23).

Погледај видео

COMMENTS