Пројекат ,,Зелени појас Чачка“ – улица Славка Крупежа

Пројекат ,,Зелени појас Чачка“ – улица Славка Крупежа

Локација ,,Улица Славка Крупежа” у коју се ,,улива“ Булевар Танаска Рајића раздваја стамбене објекте и пругу која пролази уз саму улицу. Између се налази деградирани простор површине 56 ари и 65 м2. Пошумљавање ове површине пре свега има за циљ разграничење пруге и стамбених објеката у смислу сигурности становништва, смањење буке, да обезбеди резерве отворених простора и установи појас отвореног подручја, сачува регулацију и специфични карактер локалитета. Засађене је 27 аутохтоних садница четинара (18) и лишћара (19).

Погледај видео

COMMENTS