HomeРаспоред сахрана

Распоред сахрана 13.04.2016. године

Распоред сахрана за среду 13.04.2016.године:

1. Николић Милија (рођ.1935), сахрана у 12 часова, Ново гробље, парцела J ,број  31;

2. Ћировић Миљка (рођ.1934), сахрана у 13 часова, Средње гробље, парцела 24 , број  133;

3. Ничић Јовица (рођ. 1952), сахрана у 14 часова, Средње гробље , парцела  17, број 30;

4. Мандић Милка (рођ.1933), сахрана у 15 часова , Ново гробље, парцела  O , број  72;