HomeРаспоред сахрана

Распоред сахрана 29.03.2017. године

Распоред сахрана за среду 29.03.2017.године:

1. Ровинац Емилија (рођ.1924), сахрана у 12 часова, Средње гробље, парцела 2, број 1-40-а;

2. Делић Радослав (рођ.1958), сахрана у 13 часова, Ново гробље, парцела Е, број 58; 

3. Јовановић Драгица (рођ.1949), сахрана у 14 часова, Ново гробље, парцела Р, број 50; 

4. Мајсторовић Емилија (рођ.1939), сахрана у 15 часова, Ново гробље, парцела Ј, број 208;