HomeРаспоред сахрана

Распоред сахрана 26.10.2019.године:

Распоред сахрана за суботу 26.10.2019.године:

1.Јаћимовић Јасминка (рођ.1964), сахрана у 12 часова , Ново гробље, парцела 32, број  185;

2.Aнтић Радомир (рођ.1952), сахрана у 13 часова, Средње гробље, парцела 11, број 2/1;

3.Брковић Живота (рођ.1946), сахрана у 14 часова, Старо гробље, парцела 2, број 149;