HomeМале вредности

Јавна набавка број 13-Р/2014

Назив: облагање гробних оквира природним каменом
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: Услуге
 
Преузмите позив за подношење понуда
Преузмите конкурсну документацију
Обавештење о закљученом уговору