HomeМале вредностиЈавне набавке

Јавнa набавкa добара – бетон и бетонски елементи , редни број ЈНМВ-Д-9/2020

Предмет јавне набавке је набавка добара – бетон и бетонски елементи
Назив – јавнa набавкa добара – бетон и бетонски елементи , редни број ЈНМВ-Д-9/2020
Назив и ознака из општег речника набавки: 44114100

Преузмите позив за подношење понуда

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/02/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-beton-i-betonski-elementi.pdf

Преузмите конкурсну документацију

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/02/3-Konkursna-dokumentacija-beton-i-betonski-elementi.pdf

Одлука о додели уговора

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/02/7-Odluka-o-dodeli-ugovora-beton-i-betonski-elementi.pdf

Обавештење о закљученом уговору

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/02/9-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-beton-i-betonski-elementi.pdf