HomeМале вредности

Jавнa набавкa добара – електрична енергија, редни број ЈНМВ-Д-4/2019

Предмет јавне набавке је набавка добара – електрична енергија.
Назив – јавнa набавкa добара – електрична енергија, редни број ЈНМВ-Д-4/2019
Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000

Преузмите позив

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/01/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-elektricna-energija.pdf

Преузмите конкурсну документацију

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/01/3-Konkursna-dokumentacija-elektricna-energija.pdf

Измена конкурсне документације

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/01/5-Izmena-konkursne-dokumentacije-elektricna-energija-1.pdf

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/01/6-Obavestenje-o-produzenju-roka-za-podnosenje-ponuda-elektricna-energija.pdf

Одлука о додели уговора

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/01/9-Odluka-o-dodeli-ugovora-elektricna-energija.pdf

Обавештење о закљученом уговору

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/01/11-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-elektricna-energija.pdf