HomeМале вредности

Jавнa набавкa услуга – услуга сервисирања возног парка, редни број ЈНМВ-У-7/2019

Предмет јавне набавке је набавка услуга – услуга сервисирања возног парка
Назив – јавнa набавкa услуга – услуга сервисирања возног парка, редни број ЈНМВ-У-7/2019
Назив и ознака из општег речника набавки: 34110000

Преузмите позив за подношење понуда

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/01/20190125130517.pdf

Преузмите конкурсну документацију

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/01/20190125130633.pdf

Измена конкурсне документације

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/01/3-Izmena-konkursne-dokumentacije-usluga-servisiranja-voznog-parka.pdf

Oдлука о додели уговора

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/01/7-1-Odluka-o-dodeli-ugovora-servisiranje-voznog-parka.pdf

Обавештење о закљученом уговору

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/01/9-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-servisiranje-voznog-parka.pdf