Јавнa набавкa услуга – зимско одржавање путева – ЈНВВ- У-1/2020

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка велики вредности
Врста предмета: услуга
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка услуга -зимско одржавање путева
Назив – јавнa набавкa услуга – зимско одржавање путева – ЈНВВ- У-1/2020
Назив и ознака из општег речника набавки:90620000

Преузмите позив за подношење понуда

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/01/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-zimsko-odrzavanje-puteva.pdf

 

Преузмите конкурсну документацију

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/01/3-Konkursna-dokumentacija-zimsko-odrzavanje-puteva-1.pdf

Одлука о додели уговора

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/01/7-Odluka-o-dodeli-ugovora-zimsko-odrzavanje.pdf

Обавештење о закљученом уговору

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/01/9-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-zimsko-odrzavanje.pdf

COMMENTS