HomeРеализовани пројекти

Пројекат доградње кишне канализације са дренажом на Градском гробљу, на парцелама: С, Т, Н, Р, Ф, Х

Због проблема са изливањем воде након велике количине падавина,ЈКП ,,Градско зеленило” је било принуђено да изградњом нове кишне канализације ублажи постојећи проблем. Урађен је пројекат чија се реализација очекује у наредном у периоду, у зависности од расположивих средстава.