HomeМале вредностиЈавне набавке

Јавнa набавкa добара – хумовит, прихрана и хемијски препарати, супстрати за биљке, резнице, травњаке и семе траве, редни број ЈНМВ-Д-2/2018

Врста поступка : јавна набавка мале вредности.

Врста предмета :добра

Предмет јавне набавке добара -хумовит, прихрана и хемијски препарати, супстрати за биљке, резнице, травњаке и семе траве

Назив – јавнa набавкa добара – хумовит, прихрана и хемијски препарати, супстрати за биљке,резнице, травњаке и семе траве, редни број ЈНМВ-Д-2/2018

Назив и ознака из општег речника набавки:24440000.