HomeМале вредностиЈавне набавке

Јавнa набавкa добара – електрична енергија , редни број ЈНМВ-Д-3/2018

Врста поступка : јавна набавка мале вредности.

Врста предмета :добра

Предмет јавне набавке добара -електрична енергија

Назив – електрична енергија , редни број ЈНМВ-Д-3/2018

Назив и ознака из општег речника набавки:09310000

– Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору