HomeМале вредностиЈавне набавке

Јавнa набавкa добара – земља, редни број ЈНМВ-Д-12/2020

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: добра
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка добара – земља
Назив – јавнa набавкa добара – земља, редни број ЈНМВ-Д-12/2020
Назив и ознака из општег речника набавки: 14212400.

Преузмите позив за подношење понуда

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/02/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-zemlja.pdf

Преузмите конкурсну документацију

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/02/3-Konkursna-dokumentacija-zemlja.pdf

Одлука о додели уговора

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/02/7-Odluka-o-dodeli-ugovora-zemlja.pdf

Обавештење о закљученом уговору

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/02/9-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-zemlja.pdf