Јавнa набавкa услуга поправке и одржавање ситних пољопривредних машина- ЈНМВ-У-4/2020

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: услуге
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка услуга поправке и одржавање ситних пољопривредних машина.
Назив – јавнa набавкa услуга поправке и одржавање ситних пољопривредних машина- ЈНМВ-У-4/2020
Назив и ознака из општег речника набавки:16000000

Преузмите позив за подношење понуда

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/01/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-popravka-i-odrzavanje-sitnih-poljoprivrednih-masina.pdf

Преузмите конкурсну документацију

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/01/3-Konkursna-dokumentacija-popravka-i-odrzavanje-sitnih-poljoprivrednih-masina.pdf

Одлука о додели уговора

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/01/7-Odluka-o-dodeli-ugovora-popravka-i-odrzavanje-sitnih-poljoprivrednih-masina.pdf

 

Обавештење о закљученом уговору

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/01/9-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-popravka-i-odrzavanje-sitnih-poljoprivrednih-masina.pdf

 

 

 

COMMENTS